het werk in de plantsoenen bestaat vooral uit grond bewerking / graszaaien / heggen knippen /maaien en klepelen